یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 21 July , 2024
روز جهانی افراد دارای معلولیت را گرامی نخواهم داشت تا زمانی که در بناب افراد دارای معلولیت به رفاه نسبی برسند 16 آذر 1400
نائب رئیس هیئت مدیره موسسه معلولین باور بناب؛

روز جهانی افراد دارای معلولیت را گرامی نخواهم داشت تا زمانی که در بناب افراد دارای معلولیت به رفاه نسبی برسند

نائب رئیس هیئت مدیره موسسه معلولین باور بناب تا زمانی فاه نسبی معلولان روز جهانی افراد دارای معلولیت را گرامی نخواهم داشت .