یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ Sunday, 19 September , 2021
برگزاری کارگاه‌های تابستانه انجمن علمی معماری دانشگاه بناب 08 تیر 1400
انجمن علمی دانشجویی معماری؛

برگزاری کارگاه‌های تابستانه انجمن علمی معماری دانشگاه بناب

انجمن علمی دانشجویی معماری دانشگاه بناب کارگاه‌ها و دوره های تابستانه برگزار می‌کند.