پنج شنبه, ۶ آبان , ۱۴۰۰ Thursday, 28 October , 2021
رکود شدید در شرکت های حمل و نقل بناب / عدم عدالت در توزیع بار مشکل اصلی صنعت حمل و نقل بناب / مسائل سیاسی علت اصلی بروز مشکلات از دیدگاه مدیران شرکت های این صنعت / انتظار مدیران حمل و نقل بناب از مسئولان شهرستان جهت بررسی مشکلات در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها 14 اردیبهشت 1400
صدای بناب پای درد ودل مدیران شرکت های حمل و نقل بناب؛

رکود شدید در شرکت های حمل و نقل بناب / عدم عدالت در توزیع بار مشکل اصلی صنعت حمل و نقل بناب / مسائل سیاسی علت اصلی بروز مشکلات از دیدگاه مدیران شرکت های این صنعت / انتظار مدیران حمل و نقل بناب از مسئولان شهرستان جهت بررسی مشکلات در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

شرکت های حمل و نقل بناب عدم عدالت در توزیع بار در این شهرستان را اصلی ترین مشکل این صنعت بزرگ اعلام کرده و با صدای واحد از مسئولان ارشد شهرستان خواستار رسیدگی به مشکلات و مطالبات حمل و نقل بناب هستند.