دوشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 27 September , 2021
اجرای طرح بهبود تغذیه سالم در زنان روستایی در شهرستان بناب 26 مرداد 1400
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب؛

اجرای طرح بهبود تغذیه سالم در زنان روستایی در شهرستان بناب

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب از اجرای طرح بهبود تغذیه سالم در زنان روستایی خبر داد.