یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ Sunday, 19 September , 2021
خبرنگاران به یقین، آیینه داران آگاهی و شفافیت هستند 20 مرداد 1400
رئیس اداره بهزیستی شهرستان بناب؛

خبرنگاران به یقین، آیینه داران آگاهی و شفافیت هستند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بناب گفت: خبرنگاران به یقین، آیینه داران آگاهی و شفافیت هستند.