پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
خرید بیش از ۳۰ میلیارد ریال تجهیزات جدید آزمایشگاهی در دانشگاه بناب 12 اسفند 1400
مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد؛

خرید بیش از ۳۰ میلیارد ریال تجهیزات جدید آزمایشگاهی در دانشگاه بناب

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه بناب از خرید بیش از ۳۰ میلیارد ریال تجهیزات جدید آزمایشگاهی در این دانشگاه خبر داد.