شنبه, ۱۳ خرداد , ۱۴۰۲ Saturday, 3 June , 2023
پیام دکتر مجتبی عباسیان، رئیس دانشگاه بناب در محکومیت تحریم بسیج دانشجویی توسط اتحادیه اروپا 04 خرداد 1402
ادامه واکنش ها به تصمیمات خصمانه اتحادیه اروپا؛

پیام دکتر مجتبی عباسیان، رئیس دانشگاه بناب در محکومیت تحریم بسیج دانشجویی توسط اتحادیه اروپا

پیام دکتر مجتبی عباسیان، رئیس دانشگاه بناب در محکومیت تحریم بسیج دانشجویی توسط اتحادیه اروپا