پنج شنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۱ Thursday, 1 December , 2022
مشارکت زنان و مردان در کار خانگی با تحصیلات آن‌ها ارتباط دارد 23 مرداد 1399
نتایج یک مطالعه نشان داد

مشارکت زنان و مردان در کار خانگی با تحصیلات آن‌ها ارتباط دارد

بر اساس یافته‌های یک مطالعه، مشارکت مردان در کار خانگی با تحصیلات آنان و همسرانشان ارتباط مثبت دارد. دلیل این افزایش مشارکت می‌تواند با عوامل فرهنگی مانند تقویت نگرش‌های جنسیتی برابری‌طلبانه و اهمیت نقش والدینی در شوهران تحصیل‌کرده مرتبط باشد.