یکشنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۲ Sunday, 3 December , 2023
بازرسی نهادهای نظارتی بناب از ترمینال حاج علیلو 16 شهریور 1401
در پی افزایش انتقاد از کرایه ها؛

بازرسی نهادهای نظارتی بناب از ترمینال حاج علیلو

بازرسی از ترمینال حاج علیلو شهرستان بناب توسط نهادهای نظارتی شهرستان انجام گرفت.