یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ Sunday, 19 September , 2021
كسب تنديس زرين رضايتمندي مشتري توسط مجتمع فولاد صنعت بناب 31 خرداد 1400

كسب تنديس زرين رضايتمندي مشتري توسط مجتمع فولاد صنعت بناب

مجتمع فولاد صنعت بناب تنديس زرين چهارمين همايش ملي رضایتمندي مشتری را كسب كرد .