دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022
به آمار و ارقام اعتقاد ندارم / شهرداری خود را در عمل اثبات خواهد کرد 14 آذر 1400
شهردار بناب؛

به آمار و ارقام اعتقاد ندارم / شهرداری خود را در عمل اثبات خواهد کرد

شهردار بناب در جلسه بررسی مشکلات افراد دارای معلولیت گفت :اعتقادی به آمار و ارقام گذاشتن ندارم و معتقدم می بایست خود را در عمل نشان بدهیم.