پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
نقش مهم آموزش و پرورش در آموزش مهارت های زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی 08 خرداد 1401
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی؛

نقش مهم آموزش و پرورش در آموزش مهارت های زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش و پرورش در آموزش مهارت های زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی نقش بسیار مهمی دارد.