پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
پیمانکاران بازوان اجرایی شرکت در توسعه و آبادانی استان هستند 05 تیر 1401
مدیر بهره برداری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بیان کرد:

پیمانکاران بازوان اجرایی شرکت در توسعه و آبادانی استان هستند

مدیر بهره برداری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: پیمانکاران بازوان اجرایی شرکت در توسعه و آبادانی استان هستند.

تعمیرات پیشگیرانه، مهم ترین عامل جلوگیری از هدررفت گاز در تأسیسات است 07 اردیبهشت 1401
مدیر بهره برداری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

تعمیرات پیشگیرانه، مهم ترین عامل جلوگیری از هدررفت گاز در تأسیسات است

مدیر بهره برداری شرکت گاز استان گفت: تعمیرات پیشگیرانه، مهم ترین عامل جلوگیری از هدررفت گاز در تأسیسات است.