سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ Tuesday, 22 June , 2021
خودروهای بناب
پایان شماره گذاری پلاک ” ۲۵ ل” شهرستان بناب/ پلاک گذاری خودروهای بناب مشترک با شماره پلاک “۳۵ د “عجب شیر ۲۶ آذر ۱۳۹۹
صدای بناب گزارش می دهد؛

پایان شماره گذاری پلاک ” ۲۵ ل” شهرستان بناب/ پلاک گذاری خودروهای بناب مشترک با شماره پلاک “۳۵ د “عجب شیر

طی روزهای اخیر شماره گذاری پلاک 25 ل خودروهای شهرستان بناب رسما به اتمام و پلاک گذاری در این شهرستان با شماره شهرستان عجب شیر به صورت مشترک انجام می شود.