دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022
توجه ویژه شهرداری بناب به برنامه های اجتماعی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان 04 اردیبهشت 1401
رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری بناب؛

توجه ویژه شهرداری بناب به برنامه های اجتماعی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان

رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری بناب گفت: شهرداری بناب برنامه های اجتماعی و ورزشی ویژه ای برای نوجوانان و جوانان بنابی در نظر دارد.