پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
خدمت رسانی به بیش از ۸ هزار نفر در ماه در اورژانس و درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی ره بناب 14 بهمن 1400
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب؛

خدمت رسانی به بیش از ۸ هزار نفر در ماه در اورژانس و درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی ره بناب

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب در تشریح بهره برداری از چندین پروژه درمانی شهرستان بناب گفت: خوشبختانه امروز بیش از ۸ هزار نفر در ماه در اورژانس و درمانگاه تخصصی این بیمارستان از خدمات ما استفاده می‌کنند.