دوشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 27 September , 2021
رسانه یکی از ارکان مردم سالاری است / خبرنگاری بدون عشق شغلی سخت است / ۳۰ درصد قبولین کارشناسی ارشد از دانشگاه  پیام نور است / دانشگاه پیام نور با هیچ ارگانی ادغام نخواهد شد 16 مرداد 1400
رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان بناب در جمع خبرنگاران،

رسانه یکی از ارکان مردم سالاری است / خبرنگاری بدون عشق شغلی سخت است / ۳۰ درصد قبولین کارشناسی ارشد از دانشگاه پیام نور است / دانشگاه پیام نور با هیچ ارگانی ادغام نخواهد شد

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان بناب در جمع خبرنگاران گفت: رسانه یکی از ارکان مردم سالاری است و خبرنگاری بدون عشق شغلی سخت است.