پنج شنبه, ۷ مهر , ۱۴۰۱ Thursday, 29 September , 2022
حفظ مجموعه ۱۳۰۰ نفری پرسنل فولاد صنعت بناب اصلی ترین مسئولیت اجتماعی این مجتمع/ برنامه ریزی برای افزایش تولید فولاد/ شفاف سازی و صداقت اصلی ترین رسالت خبرنگاران 25 مرداد 1401
رئیس هیئت مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب؛

حفظ مجموعه ۱۳۰۰ نفری پرسنل فولاد صنعت بناب اصلی ترین مسئولیت اجتماعی این مجتمع/ برنامه ریزی برای افزایش تولید فولاد/ شفاف سازی و صداقت اصلی ترین رسالت خبرنگاران

مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب حفظ و پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرسنل این مجتمع را مهمترین مسئولیت اجتماعی فعلی عنوان کرد.