چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ Wednesday, 23 June , 2021
راهنمایی و رانندگی بناب
میدان امیرکبیر بناب  یا میدان تره و بار!!/ چرا هیچ نهادی به این موضوع رسیدگی نمی کند! ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
صدای بناب گزارش می دهد؛

میدان امیرکبیر بناب یا میدان تره و بار!!/ چرا هیچ نهادی به این موضوع رسیدگی نمی کند!

میدان امیر کبیر بناب به عنوان یکی از ورودی های مهم شهر بناب در غفلت برخی نهادها با تجمع عجیب میوه فروشان سیار به میدان تره و بار شهرستان بناب تبدیل شده است....!!!!