چهارشنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۱ Wednesday, 28 September , 2022
افزایش اماکن تفریحی و گردشگری در بناب مطالبه جدی شهروندان 22 شهریور 1401
یادداشت؛

افزایش اماکن تفریحی و گردشگری در بناب مطالبه جدی شهروندان

مطالبه مردم شهرستان از مسئولین تعمیر فضاهای تفریحی موجود و ایجاد محیطی برای گذراندن اوقات فراغت خانواده ها خصوصا کودکان و جوانان شهرستان است.