دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022
رانندگان سفیران فرهنگی جامعه هستند 25 آذر 1400
فتحی فرماندار بناب

رانندگان سفیران فرهنگی جامعه هستند

فرماندار بناب در جمع رانندگان حمل ونقل بناب گفت:رانندگان سفیران فرهنگی جامعه هستند ومی بایست در برخورد خود بامسافران بومی و غیربومی دقت داشته باشند.