چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 28 February , 2024
بررسی تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی زنان + آمار 17 دی 1402

بررسی تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی زنان + آمار

طبق نظر کارشناسان، گوشی هوشمند و آشنایی با فضای مجازی، بیش از همه زندگی زنان را تحت تأثیر قرار داده و سبک زندگی آنها را تغییر داده است.