یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 21 July , 2024
سرقت کابل های برق کوی کارمندان اهالی این محله را بیش از ۱۲ ساعت بدون برق گذاشت 27 آبان 1400
خودنمایی سارقان کابل برق در بناب!!

سرقت کابل های برق کوی کارمندان اهالی این محله را بیش از ۱۲ ساعت بدون برق گذاشت

سارقان با سرقت کابل های برق در محله رزمندگان و کوی کارمندان اهالی این محله ها را بیش از نیم روز بدون برق گذاشتند.