پنج شنبه, ۱۰ فروردین , ۱۴۰۲ Thursday, 30 March , 2023
نظام سلطه دستش را به سوی منافقین و سلطنت‌طلبان دراز کرده است 27 اسفند 1401
مشاورفرمانده کل قوا در امور ارتش:

نظام سلطه دستش را به سوی منافقین و سلطنت‌طلبان دراز کرده است

مشاور فرماندهی کل قوا در امور ارتش گفت: نظام سلطه از سر عجز و استیصال دست استمداد خود را به سوی منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و تجزیه‌طلبان دراز کرد تا ایران را با خطر تجزیه و فروپاشی روبرو سازد.