پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار کاهش یافته 19 دی 1400
فتحی فرماندار بناب؛

میزان رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار کاهش یافته

شهریارفتحی فرمانداربناب در جلسه ستادکرونای شهرستان بناب گفت:میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در روزها و هفته های گذشته بسیار کم شده است.