سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 6 December , 2022
تکریم ارباب رجوع و حمایت از تولیدکنندگان اولویت اصلی این سازمان 05 شهریور 1399
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب در حاشیه افتتاح کارخانه شکوه دانه آریا

تکریم ارباب رجوع و حمایت از تولیدکنندگان اولویت اصلی این سازمان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب تکریم ارباب رجوع و حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی را از مهمترین اولویت های کاری جهاد کشاورزی بناب به عنوان کرد.