یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 21 July , 2024
شوراها و شهردارها بدور از سیاسی کاری و جناح بازی تنها بفکر خدمت به مردم و توسعه و آبادانی شهر باشند 22 آبان 1400
فرماندار بناب؛

شوراها و شهردارها بدور از سیاسی کاری و جناح بازی تنها بفکر خدمت به مردم و توسعه و آبادانی شهر باشند

فرماندار بناب در مراسم تودیع و معارفه شهردار خوشه مهر گفت: شوراها و شهردارها بدور از سیاسی کاری و جناح بازی تنها بفکر خدمت به مردم و توسعه و آبادانی شهر باشند.