چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ Wednesday, 23 June , 2021
شیطان
حیله های شیطان برای مهار انسان ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

حیله های شیطان برای مهار انسان

شیطان برای عملی کردن حیله های خود و مهار انسان و کشاندن آن به سوی خود و بازداشتن از راه حق زنجیرهایی دارد که آنها را به گردن انسان ها انداخته و ایشان را به هر راهی که میخواهند میکاشند.