سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ Tuesday, 22 June , 2021
شیوع کرونا در بناب
عملکرد ضعیف شبکه بهداشت بناب در کنترل کرونا در این شهرستان/ بازدیدهای بی مورد و حضور مکرر در اتاق عمل از علل مدیریت ضعیف!! ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

عملکرد ضعیف شبکه بهداشت بناب در کنترل کرونا در این شهرستان/ بازدیدهای بی مورد و حضور مکرر در اتاق عمل از علل مدیریت ضعیف!!

ضعف مدیریت و عملکرد ضعیف شبکه بهداشت و درمان بناب در کنترل شیوع کرونا در این شهرستان نارضایتی های عمومی را در پی داشته است.