چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ Wednesday, 23 June , 2021
صادر کننده ملی
دیدار رئیس و پرسنل اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بناب با مدیرعامل شرکت شکوه بناب/ خانبابائی کسب چنین عنوانی افتخاری برای صنعت شهرستان و منطقه محسوب می شود/  توجه به استانداردها و رعایت حقوق مشتری از عوامل مهم کسب این موفقیت ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
پیرو کسب عنوان صادر کننده ممتاز ملی؛

دیدار رئیس و پرسنل اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بناب با مدیرعامل شرکت شکوه بناب/ خانبابائی کسب چنین عنوانی افتخاری برای صنعت شهرستان و منطقه محسوب می شود/ توجه به استانداردها و رعایت حقوق مشتری از عوامل مهم کسب این موفقیت

پیرو کسب عنوان صادر کننده ممتاز ملی از طرف شرکت شکوه بناب رئیس و پرسنل اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بناب با مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت‌وگو کردند.