جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ Friday, 25 June , 2021
صدای شهرستان بناب
مجتمع فولاد صنعت بناب در مسير رشد و توسعه ۱۱ آذر ۱۳۹۹
مديرعامل و عضو هيئت مديره مجتمع فولاد صنعت بناب؛

مجتمع فولاد صنعت بناب در مسير رشد و توسعه

مديرعامل و عضو هيئت مديره مجتمع فولاد صنعت بناب گفت: این مجتمع درسال جهش توليد در مسير رشد و توسعه قرار گرفته است.