چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ Wednesday, 23 June , 2021
صمد اخلاصی
تعاونی ها اهرمی مهم در رشد اقتصاد کشور/ ساماندهی سرمایه های کوچک در راستای تولید و اشتغال تنها از طریق تعاونی ها امکان پذیر است/ ضرورت اشرافیت کامل مدیران شرکت تعاونی های بناب به قوانین و مقررات ۰۹ مهر ۱۳۹۹
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بناب در جمع تعاونی های شهرستان؛

تعاونی ها اهرمی مهم در رشد اقتصاد کشور/ ساماندهی سرمایه های کوچک در راستای تولید و اشتغال تنها از طریق تعاونی ها امکان پذیر است/ ضرورت اشرافیت کامل مدیران شرکت تعاونی های بناب به قوانین و مقررات

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تعاونی ها را اهرم مهم در راستای رشد اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: قاطعانه باید بگویم شرکت‌های تعاونی می‌توانند با ساماندهی سرمایه های کوچک تولید و اشتغال را بهبود ببخشند.