چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ Wednesday, 23 June , 2021
طرح پاییزه کتاب
طرح پاییزه کتاب در بناب برگزار می شود ۲۴ آبان ۱۳۹۹
هم زمان با سراسر کشور ؛

طرح پاییزه کتاب در بناب برگزار می شود

هم زمان با سراسر کشور طرح پاییزه کتاب در بناب برگزار می شود.