پنج شنبه, ۶ آبان , ۱۴۰۰ Thursday, 28 October , 2021
برگزاری دوره تخصصی DBA دکتری تخصصی مدیریت کسب و کار برای اولین بار در دانشگاه پیام نور مرکز بناب 06 اردیبهشت 1400
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بناب خبر داد؛

برگزاری دوره تخصصی DBA دکتری تخصصی مدیریت کسب و کار برای اولین بار در دانشگاه پیام نور مرکز بناب

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بناب گفت: برای اولین بار در شهرستان دوره دکتری تخصصی مدیریت کسب و کار (DBA) در دانشگاه پیام نور مرکز بناب برگزار می شود