یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 21 July , 2024
به آمار و ارقام اعتقاد ندارم / شهرداری خود را در عمل اثبات خواهد کرد 14 آذر 1400
شهردار بناب؛

به آمار و ارقام اعتقاد ندارم / شهرداری خود را در عمل اثبات خواهد کرد

شهردار بناب در جلسه بررسی مشکلات افراد دارای معلولیت گفت :اعتقادی به آمار و ارقام گذاشتن ندارم و معتقدم می بایست خود را در عمل نشان بدهیم.