سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۴۰۰ Tuesday, 25 January , 2022
پرستاران فرشتگان زمینی هستند / زحمات کادر درمان را فراموش نخواهیم کرد 23 آذر 1400
فتحی فرماندار بناب

پرستاران فرشتگان زمینی هستند / زحمات کادر درمان را فراموش نخواهیم کرد

فرماندار بناب ضمن تقدیر وتشکر ازکادر درمان گفت: پرستاران فرشتگان زمینی هستند.