پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022
رانندگان سفیران فرهنگی جامعه هستند 25 آذر 1400
فتحی فرماندار بناب

رانندگان سفیران فرهنگی جامعه هستند

فرماندار بناب در جمع رانندگان حمل ونقل بناب گفت:رانندگان سفیران فرهنگی جامعه هستند ومی بایست در برخورد خود بامسافران بومی و غیربومی دقت داشته باشند.