پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
بازدید رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب از نگارخانه ترمه ترنج 26 دی 1400
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب

بازدید رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب از نگارخانه ترمه ترنج

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب به همراه کارشناس هنری این اداره از نگارخانه ترمه ترنج بازدید نمودند.