سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۴۰۰ Tuesday, 25 January , 2022
جلوگیری از مازوت سوزی نیروگاه نیاز اول رشد و توسعه شهرستان بناب 18 دی 1400
اسماعیل نجد گرامی استاد دانشگاه در جلسه رشد و توسعه شهرستان بناب

جلوگیری از مازوت سوزی نیروگاه نیاز اول رشد و توسعه شهرستان بناب

استاد دانشگاه شهرستان بناب در جلسه رشد و توسعه شهرستان بناب سلامت شهروندان را نیاز اولیه رشد و آبادانی شهرستان بناب عنوان کرد.