دوشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 27 September , 2021
خبرنگاران به یقین، آیینه داران آگاهی و شفافیت هستند 20 مرداد 1400
رئیس اداره بهزیستی شهرستان بناب؛

خبرنگاران به یقین، آیینه داران آگاهی و شفافیت هستند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بناب گفت: خبرنگاران به یقین، آیینه داران آگاهی و شفافیت هستند.