دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022
مخالف طرح شفافیت آراء که ارائه شده و اسم آن را طرح شفافیت گذاشتند هستم 17 آذر 1400
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی؛

مخالف طرح شفافیت آراء که ارائه شده و اسم آن را طرح شفافیت گذاشتند هستم

نماینده مردم بناب گفت:مخالف طرح شفافیت آراء که ارائه شده و اسم آن را طرح شفافیت گذاشتند هستم