پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
بازدید مدیر کل جهاد کشاورزی استان از شرکت خوراک دام، طیور و آبزیان آذربایجان و آذر دانه بناب 16 خرداد 1401

بازدید مدیر کل جهاد کشاورزی استان از شرکت خوراک دام، طیور و آبزیان آذربایجان و آذر دانه بناب

مدیر کل جهاد کشاورزی استان از چند کارخانه خوراک دام و طیور بناب من جمله شرکت خوراک دام، طیور و آبزیان آذربایجان و آذردانه بناب بازدید کرد.