جمعه, ۱۵ مرداد , ۱۴۰۰ Friday, 6 August , 2021
هیچ گونه کمبود مرغ و تخم مرغ در بناب وجود ندارد/ کود کشاورزی به اندازه کافی وجود دارد 19 اسفند 1399
رئیس اداره جهاد کشاورزی بناب در جلسه ستاد بازار شهرستان؛

هیچ گونه کمبود مرغ و تخم مرغ در بناب وجود ندارد/ کود کشاورزی به اندازه کافی وجود دارد

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بناب گفت: هیچ گونه کمبود مرغ و تخم مرغ در سطح شهرستان بناب وجود ندارد