شنبه, ۹ مهر , ۱۴۰۱ Saturday, 1 October , 2022
حمایت های ویژه بهزیستی برای ساخت مسکن مددجویان تحت پوشش / بیش از 3 هزار خانواده از بهزیستی بناب مستمری دریافت می کنند / برنامه ریزی بهزیستی بناب در راستای کاهش آسیب های اجتماعی / مشاهده کودک همسری در برخی از روستاهای بناب / فعالیت 7 مرکز مثبت زندگی در نقاط مختلف شهری بناب / توجه بهزیستی به کاهش تولد افراد دارای معلولیت از طریق مراکز مشاوره 22 تیر 1400
رئیس اداره بهزیستی شهرستان بناب در گفتگو با پایگاه خبری صدای بناب؛

حمایت های ویژه بهزیستی برای ساخت مسکن مددجویان تحت پوشش / بیش از 3 هزار خانواده از بهزیستی بناب مستمری دریافت می کنند / برنامه ریزی بهزیستی بناب در راستای کاهش آسیب های اجتماعی / مشاهده کودک همسری در برخی از روستاهای بناب / فعالیت 7 مرکز مثبت زندگی در نقاط مختلف شهری بناب / توجه بهزیستی به کاهش تولد افراد دارای معلولیت از طریق مراکز مشاوره

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بناب از حمایت های ویژه بهزیستی برای ساخت مسکن مددجویان تحت پوشش خبر داد و گفت: بیش از 3 هزار خانواده از بهزیستی بناب مستمری دریافت می کنند و برنامه ریزی بهزیستی بناب در راستای کاهش آسیب های اجتماعی قابل تحسین است.