شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰ Saturday, 24 July , 2021
مسوولان بناب
«طرح جامع بناب جوابگوی توسعه شهری و نسل های آینده است / طرح جامع بناب و چالش‌های پیش رو   /طرح جامع شهر بناب، محصول معیوب مسئولان بناب!!!! ۰۴ فروردین ۱۴۰۰

«طرح جامع بناب جوابگوی توسعه شهری و نسل های آینده است / طرح جامع بناب و چالش‌های پیش رو /طرح جامع شهر بناب، محصول معیوب مسئولان بناب!!!!

شهرها به عنوان پدیده‌هایی پیچیده و پویا هستند که در گذر زمان همواره دچار تحولاتی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی می‌شوند.