یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 25 July , 2021
مسکن محرومین کمیته امداد
۵۰۰ مسکن روستایی شهرستان بناب با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال در سال جاری ۲۹ تیر ۱۴۰۰
رئیس بنیاد مسکن شهرستان بناب در جلسه شورای بانکهای شهرستان بناب؛

۵۰۰ مسکن روستایی شهرستان بناب با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال در سال جاری

رئیس بنیاد مسکن شهرستان بناب در جلسه شورای بانکهای شهرستان بناب اظهار داشت: در سال جاری مسکن روستایی شهرستان بناب با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال انجام گرفته است.