شنبه, ۹ مهر , ۱۴۰۱ Saturday, 1 October , 2022
نخاله های ساختمانی معضلی در جمع آوری زباله های شهری 07 تیر 1400
معاونت خدمات شهری شهرداری بناب در گفتگو با صدای بناب؛

نخاله های ساختمانی معضلی در جمع آوری زباله های شهری

معاونت خدمات شهری شهرداری بناب وجود حجم بالای نخاله های ساختمانی را علت تاخیر در جمع آوری زباله های خانگی عنوان کرد.