یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 25 July , 2021
معیشتی
راه حل معضلات معیشتی مردم از نگاه یک استاد دانشگاه راه حل معضلات معیشتی مردم از نگاه یک استاد دانشگاه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

راه حل معضلات معیشتی مردم از نگاه یک استاد دانشگاه راه حل معضلات معیشتی مردم از نگاه یک استاد دانشگاه

راه حل اصولی حل معضلات معیشتی مردم این است که دولت برای خانواده‌هایی که ممر درآمد ندارند، شغل مناسب ایجاد کند یا با روش‌های اصولی و از طریق توانمند ساختن خانواده‌ها سطح درآمدشان را افزایش دهد.