یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 25 July , 2021
مناسب سازی برای معلولان بناب
کمبود انسولین در داروخانه ها مشکل ملی و سراسری است/  آسانسور درمانگاه شیخ الرئیس در حال نصب است/ تذکر جدی به مراکز درمانی شهرستان در راستای مناسب سازی برای تردد افراد دارای معلولیت ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب در گفتگو با پایگاه خبری صدای بناب؛

کمبود انسولین در داروخانه ها مشکل ملی و سراسری است/ آسانسور درمانگاه شیخ الرئیس در حال نصب است/ تذکر جدی به مراکز درمانی شهرستان در راستای مناسب سازی برای تردد افراد دارای معلولیت

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب در خصوص مشکل کمبود انسولین در داروخانه های شهرستان ماکو کمبود انسولین مشکلی ملی و سراسری بوده سهلان در دستان مدیران شبکه بهداشت و درمان بناب نیست.