یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 25 July , 2021
مهران گل صنم لو
فعال سازی حس دغدغه‌مندی، منجر به جریان‌سازی‌ مثبت در دانشگاه می‌شود ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
دبیر انجمن علمی دانشجویی معماری دانشگاه بناب ؛

فعال سازی حس دغدغه‌مندی، منجر به جریان‌سازی‌ مثبت در دانشگاه می‌شود

دبیر انجمن علمی دانشجویی معماری دانشگاه بناب می گوید یکی از چالش های انجمن های علمی کم اطلاعی دانشجویان نسبت به ماهیت و قابلیت های این تشکل ها در مسائل علمی پژوهشی است.